Valpejl2010 - inkomster

Beskrivning av dataset: 

Här finns data för valpejl2010. Databasen är uppdelad i tre delar:
1) Person- och valsedelsinfo
2) Inkomstuppgifter
3) Uppgifter från valkompass och kandidatenkät

De tre delarna knyts ihop med fältet id som är unikt för varje person. Dock är det så att en person kan stå på fler än en valsedel - alltså finns det personer som förekommer på flera rader i den första tabellen. Inkomsttabellen innehåller de senaste inkomsterna vid publiceringen av valpejl.

Författare/företag/organisation: 
SVT Pejl
Grunddatans ursprung: 
SVT Pejl
Bearbetning/tvättning av grunddata: 
SVT Pejl
Dataset-fil: