Trafikolyckor Dalarna 2008-2013

Beskrivning av dataset: 

Data från Transportstyrelsens databas STRADA. Innehåller samtliga inrapporterade trafikolyckor i Dalarnas län från 2008 till oktober 2013. Innehåller koordinater i SWEREF99, RT90 och Latitude/Longitude. För mer info om STRADA, se http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag/strada-informationssystem-for-ol...

Författare/företag/organisation: 
Mikael Tjernström, Mittmedia
Grunddatans ursprung: 
Transportstyrelsen
Bearbetning/tvättning av grunddata: 
Mittmedia