Tip-sheets

Visar 1 - 10 av 33 tip-sheets
Christian Sommer, Södertörns Högskola

Detta tip-sheet innehåller den andra övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar frågan hur man säkerställer om det finns statistiskt signifikanta skillnader mel

Christian Sommer, Södertörns Högskola

Detta tip-sheet innehåller den första övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar det första frågan man bör ställa sig i relation till den data man behandlar.

Steve Doig

Beskrivning av hur man kan göra statistiska analyser med hjälp av Excel, från Nicar 2014.

Tobias Brandel

Kort introduktionsmanual till visualiseringstjänsten Infogram, användbar för enklare webbgrafiker.

Tobias Brandel

Kort beskrivning av hur visualiseringsverktyget Datawrapper fungerar. Bra för att göra enklare webbgrafiker, mycket enkelt att lära sig.

Christian Sommer, Södertörns Högskola

Tip-sheetet beskriver på en övergripande nivå tillgång och användning av Strålsäkerhetsmyndighetens öppna miiljödata genom exempel från de två databaserna, Mijödatabasen och Cesiumdatabasen.

Christian Sommer, Södertörns Högskola

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.

Helena Bengtsson SVT Pejl

SQL är språket som de flesta databaser talar – här får du en introduktion i hur det fungerar och du får lära dig de vanligaste uttrycken.

Peter Grensund, Journalism++ Stockholm

Nybörjarworkshop i Tableau Public 8 (PC). Genomgång steg för steg hur man importerar från Excel och snabbanalyserar data i marknadens kanske mest lättanvända Busisness Intelligence-program.

Pages

Subscribe to Tip-sheets