Statistik för datajournalister - övning 2

Författare/företag/organisation: 
Christian Sommer, Södertörns Högskola
Beskrivning tip-sheet: 

Detta tip-sheet innehåller den andra övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar frågan hur man säkerställer om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper av data. Övningen baseras på data över koldioxidutsläpp för alla svenska kommuner mellan 1990-2011 och hämtas ned från databasen i RUS regi. RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdarbete.

För att behandla denna data används dels excel eller liknande kalkylprogram samt det statistiska programmet PAST. Detta är ett gratisprogram ursprungligen utvecklat av paleontologer, men användbart för de flesta och klarar av att göra nästan alla vanliga statistiska analyser. Länk för ladda ned PAST finns i tip-sheet till övning 1.

Se denna övning som en fortsättning på den grundläggande första övningen.

Se länkar för dokument om dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare, vilket agerar stödlitteratur till övningen.

Se bifogad fil för tip-sheet och länkar till RUS och PAST.

Nyckeord/taggar: