Statistik för datajournalister - övning 1

Författare/företag/organisation: 
Christian Sommer, Södertörns Högskola
Beskrivning tip-sheet: 

Detta tip-sheet innehåller den första övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar det första frågan man bör ställa sig i relation till den data man behandlar. Är datan normalfördelad eller inte? Övningen baseras på data över koldioxidutsläpp för alla svenska kommuner mellan 1990-2011 och hämtas ned från databasen i RUS regi. RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdarbete.

För att behandla denna data används dels excel eller liknande kalkylprogram samt det statistiska programmet PAST. Detta är ett gratisprogram ursprungligen utvecklat av paleontologer, men användbart för de flesta och klarar av att göra nästan alla vanliga statistiska analyser.

Se denna övning som en väldigt grundläggande första övning, där ni inte utför en annan analys än att konstatera om data är normalfördelad eller inte, och vad det innebär för möjligheterna att vidare analysera datan. Mer utförliga och avancerade övningar följer som alla kommer att använda sig av PAST.

Se länkar för dokument om dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare, vilket agerar stödlitteratur till övningen.

Se bifogad fil för tip-sheet och länkar till RUS och PAST.