Sök bland resurser

I Resursbanken finns tre typer av resurser; case, tip-sheets och dataset.

  • Case-beskrivningarna visar upp redan publicerade projekt. En case-beskrivning innehåller en detaljerad beskrivning av tanken bakom projektet, vilken data som använts, skärmdump på projektet och länkar till det.

  • Ett tip-sheet fungerar som en slags manual. Manualen kan beskriva innehåll som presenterats på en workshop eller föreläsning. Ett tipsheet kan också beskriva hur man bäst använder ett visst dataset, vilka fallgropar som finns eller hur man löser vanliga problem.

  • Ett dataset kan vara av tre sorter. Det kan bestå av en 1) hjälpfil (omräkningstabeller, shapefiler eller liknande), det kan också röra sig om 2) rådata eller 3) tvättad och sammanställd data.

I Resursbanken kan du antingen söka via listningar av de olika resurstyperna eller använda sökfältet i den övre menyn för att söka bland alla resurser.