Så här lägger du in material i Resursbanken

1. Har du ett eller flera dataset som hör till ditt material?

Ett dataset kan vara av tre sorter. Det kan bestå av en 1) hjälpfil (omräkningstabeller, shapefiler eller liknande), det kan också röra sig om 2) rådata eller 3) tvättad och sammanställd data. Ett dataset kan i resursbanken representeras av länkar till data som fysiskt ligger någon annanstans än i resursbanken, men det går också att ladda upp ett dataset som då doneras till databanken. Varje dataset kan länkas till ett eller flera tipsheets och ett eller flera case om man så önskar. Om ett dataset länkas till en tipsheet handlar tipsheetet om datasetet och fungerar som en guide till detta. Om ett dataset länkas till ett case, handlar caset om ett journalistiskt projekt som baseras på datasetet.

Om ja: lägg först in dessa (Lägg in Dataset).

Om nej, fortsätt till nästa steg.

2. Har du även ett eller flera tip-sheets som hör till ditt material?

Ett tip-sheet fungerar som en slags manual. Manualen kan beskriva innehåll som presenterats på en workshop eller föreläsning. Om ett tipsheet handlar om en workshop fungerar den som en manual för det som deltagarna lärde sig. Fokus blir att stegvis beskriva det som deltagarna lärde sig, till exempel hur man kommer igång med ett verktyg eller löser ett problem med hjälp av en kombination av verktyg. Om ett tipsheet istället skapas för en föreläsning blir det mer av en sammanfattning av vad som sades på föreläsningen med tyngdpunkt på det viktigaste budskapet som framförts. Ett tipsheet kan också beskriva hur man bäst använder ett visst dataset, vilka fallgropar som finns eller hur man löser vanliga problem.

Om ja: lägg först in dessa (Lägg in Tip-sheet).

Om nej, fortsätt till nästa steg.

3. Har du även ett case du vill lägga in?

Case-beskrivningarna visar upp redan publicerade projekt. En case-beskrivning innehåller en detaljerad beskrivning av tanken bakom projektet, vilken data som använts, skärmdump på projektet och länkar till det - i den mån det fortfarande ligger uppe. Tanken är att andra journalister kan inspireras av era redan publicerade case och lära sig något av beskrivningarna. Case kan kopplas till tipsheets och dataset om så önskas.

Om ja: lägg in detta (Lägg in Case).


Instruktionsfilm

Du kan även titta på den här instruktionsfilmen för att få ytterligare information.