Interaktiv karta - Vraken där du bor

Beskrivning av dataset: 

Aftonbladets systemutvecklare Lukas Hansson skrapade med hjälp av Javascript-biblioteket PhantomJS hem uppgifter ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. I Fornsök kan man bara söka fram vrak län för län. Vår tanke var att publicera alla vrak längs Sveriges kuster på en interaktiv karta. Den bifogade txt-filen är den data som Lukas plockade ut ur Fornsök. Om du laddar ner filen och plockar upp den i TextWrangler kan du omvandla den till en json-fil. Denna json-fil kan i sin tur laddas upp i Leaflet, som är ett Javascript-bibliotek för mobilvänliga interaktiva kartor.

Här finns Aftonbladets vrakkarta:
www.aftonbladet.se/nyheter/article17126744.ab
Här finns Riksantikvarieämbetets Fornsök:
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Författare/företag/organisation: 
Joachim Kerpner, Aftonbladet
Grunddatans ursprung: 
Riksantikvarieämbetet
Bearbetning/tvättning av grunddata: 
Aftonbladet
Dataset-fil: