All data - Klyftan mellan rika & fattiga

Beskrivning av dataset: 

Allt faktamaterial bakom vår film "Klyftan mellan rika & och fattiga". Datasetet innehåller 1/ disponibel inkomst per konsumtionsenhet 1991, 2006 och 2011 från SCB, 2/ förmögenhetsstatistik från SCB med kvintilberäkningar av Aftonbladet, 3/ en opinionsundersökning gjord av United Minds på Aftonbladets uppdrag om hur svenskarna anser att förmögenhetsfördelningen i Sverige borde se ut och hur de tror att den verkligen ser ut samt 4/ uppgifter från Skatteverket om Fredrik Lundbergs förmögenhets- och inkomstutveckling sedan 2000.
Filmen finns här:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16903360.ab

Författare/företag/organisation: 
Joachim Kerpner, Aftonbladet
Grunddatans ursprung: 
SCB, Skatteverket, United Minds
Bearbetning/tvättning av grunddata: 
Aftonbladet