Om Resursbanken

Välkommen till Resursbanken!

Det här är en beta-version och utvecklas just nu som en del av det Vinnovafinansierade projektet Datajournalistik vid Södertörns högskola. Målet är att skapa en journalistisk resurs- och databank med stort fokus på datajournalistiska arbetsmetoder och öppen data.

I resursbanken finns också casebeskrivningar på redan publicerad datajournalistik samt tip-sheets, en slags manualer för vanliga problem eller för att komma igång med datajournalistiska verktyg. För mer information om projektet Datajournalistik, besök gärna www.blogg.sh.se/datajournalistik