Resursbanken stödjer utvecklingen av datajournalistik i Sverige. Den byggs upp inom projektet Datajournalistik vid Södertörns högskola i samarbete med medieföretag. Den är till för alla som arbetar med datajournalistik - här finns data och länkar till relevanta dataset, tip-sheets och case som beskriver arbetsmetoder och verktyg samt många exempel på datajournalistik.

Sök bland resurser
Här kan du söka i Resursbanken - välj vilken typ av resurs du är intresserad av eller använd sökfunktionen för att söka i allt innehåll.
Lägg in material
Här kan du som har inloggning lägga in resurser i form av case, tip-sheet eller dataset/länkar till data. Du kan få en introduktion till hur du lägger in material genom att titta på filmen nedan.


Projektet Datajournalistik pågår sedan 2011 vid Södertörns högskola i samarbete med sju medieföretag och mjukvaruförtaget SAS Institute. Projektet finansieras av de deltagande företagen samt av statliga Vinnova.

SENAST INLAGDA

Christian Sommer, Södertörns Högskola

Detta tip-sheet innehåller den andra övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar frågan hur man säkerställer om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper av data. Övningen baseras på data över koldioxidutsläpp för alla svenska kommuner mellan 1990-2011 och hämtas ned från databasen i RUS regi.

Joachim Kerpner, Aftonbladet

Aftonbladets systemutvecklare Lukas Hansson skrapade med hjälp av Javascript-biblioteket PhantomJS hem uppgifter ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. I Fornsök kan man bara söka fram vrak län för län. Vår tanke var att publicera alla vrak längs Sveriges kuster på en interaktiv karta.

Joachim Kerpner, Aftonbladet

Allt faktamaterial bakom vår film "Klyftan mellan rika & och fattiga".

SVT Pejl

Här finns data för valpejl2010. Databasen är uppdelad i tre delar:
1) Person- och valsedelsinfo
2) Inkomstuppgifter
3) Uppgifter från valkompass och kandidatenkät

SVT Pejl

Här finns data för valpejl2010. Databasen är uppdelad i tre delar:
1) Person- och valsedelsinfo
2) Inkomstuppgifter
3) Uppgifter från valkompass och kandidatenkät

SVT Pejl

Här finns data för valpejl2010. Databasen är uppdelad i tre delar:
1) Person- och valsedelsinfo
2) Inkomstuppgifter
3) Uppgifter från valkompass och kandidatenkät

Christian Sommer, Södertörns Högskola

Detta tip-sheet innehåller den första övningen i en serie av övningar om statistik för datajournalister och behandlar det första frågan man bör ställa sig i relation till den data man behandlar. Är datan normalfördelad eller inte? Övningen baseras på data över koldioxidutsläpp för alla svenska kommuner mellan 1990-2011 och hämtas ned från databasen i RUS regi.

Mikael Tjernström, Mittmedia

Data från Transportstyrelsens databas STRADA. Innehåller samtliga inrapporterade trafikolyckor i Dalarnas län från 2008 till oktober 2013. Innehåller koordinater i SWEREF99, RT90 och Latitude/Longitude.